خانه > مهندسی نرم افزار > واژه نرم افزار

واژه نرم افزار

واژه نرم افزار

 

نرم افزار، کلمه ای است که شاید هر روز آنرا می شنوید یا بکار می برید. با شنیدن این کلمه چه چیزی به ذهن شما خطور می کند؟ شاید پاسخ شما چیزی معادل با برنامه های کامپیوتری باشد.آیا نرم افزار فقط برنامه های کامپیوتری هستند یا نه؟

یک توصیف از نرم افزار می تواند بصورت زیر باشد:

  1. دستورات(برنامه های کامپیوتری) که در صورا اجرا شدن باعث انجام عملیات مورد نظر می شوند.
  2. ساختمان داده هایی که باعث می شوند برنامه ها بطور مناسبی اطلاعاتی را دستکاری کنند.
  3. مستندان سیستم که برای تشریح ساختار سیستم بکار می روند.
  4. مستندات کاربر که برای تشریح چگونکی کار با سیستم بکار می روند.

 

نرم افزار یک محصول یا ابزاری برای تحویل محصول ؟

امروزه نرم افزار نقش دو جانبه دارد. نرم افزار یک محصول است، و در عین حال ابزاری برای تحویل  محصول می باشد.

نرم افزار به عنوان محصول، نوعی مبدل اطالاعاتی است که اطلاعات را تولید، مدیریت، دریافت یا اصلاح می نماید ویا آنها را نمایش می دهد.

نرم افزار به عناون ابزاری برای تحویل محصول، به عنوان مبنایی برای کنترل کامپیوتر( سیستم های عامل)، تبادل اطلاعات(شبکه ها) و … عمل می نماید.

 

دسته بندی محصولات نرم افزاری :

  1. محصولات کلی (pre-written): این دسته از محصولات سیستم های مستقلی اند که توسط یک شرکت تولید کننده تولید می شوند و به بازار عرضه می گردند و مشتریان می توانند بر حسب نیاز آنها را تهیه کنند.به عنوان مثال پایگاه داده ها (MSSQL, MySQL, …)، واژه پردازه ها(MSWord,…)
  2. محصولات سفارشی(bespoke): این دسته از محصولات سیستم های هستند که توسط مشتری خاص سفارش داده می شوند. این محصولات توسط پیمانکاران نرم افزاری برای آن مشتری تولید می شوند. نمونه های از این نرم افزار ها عبارتند از : سیستم اندازه گیری برای دستگا ههای الکترونیکی، سیستم های برای کنترل ترافیک هوایی و …

 تفاوت مهم بین این دو گروه این است که در محصولات کلی، سازمانی که محصولات را تولید می کند، مشخصات نرم افزار را کنترل می کند. اما در محصولات سفارشی، تعیین مشخصات و کنترل نرم افزار توسط مشتری(شرکت سفارش دهنده) انجام می شود.

 

Categories: مهندسی نرم افزار Tags: