خانه > غیرفنی > توجیه برای …

توجیه برای …

ما نیازی به توجیه عشق نداریم ؛ عشق یا هست یا نیست . عشق واقعی پذیرش دیگران است همان طور که هستند ، بدون تلاش برای تغییر دادنشان . اگر بکوشیم آنها تغییر دهیم ، یعنی واقعاً دوستشان نداریم . مسلما اگر شما تصمیم دارید با کسی زندگی کنید ، اگر این توافق را می کنید ، همیشه بهتر است با کسی توافق کنید که دقیقا همان طوری است که شما می خواهید . کسی را پیدا کنید که اصلا نیازی به تغییر نداشته باشد . خیلی آسان تر است که کسی را پیدا کنید که هم اکنون همان طور است که شما می خواهید ، تا این که سعی کنید او را عوض کنید . همچنین طرف مقابل باید شما را همان طور که هستید دوست داشته باشد . در این صورت نیازی نیست که شما را عوض کند . اگر دیگران احساس می کنند که باید شما را عوض کنند ، یعنی این که آنها واقعاً شما را آن گونه که هستید دوست ندارند . چرا با کسی بمانیم که ما را آن طور که هستیم نمی خواهد ؟

Categories: غیرفنی Tags:
 1. mhd
  ۲ دی ۱۳۸۵ در ۱۱:۳۳ | #1

  هیچ کسی صددرصد آن نیست که تو می خواهیپس اگر کسی را دوست داشته باشی اما بخواهی که او نیز در خود تغییراتی در جهت بهتر شدنخودش بدهد دلیل بر کم دوست داشتن او نیستو خود نیز باید در جهت بهتر شدن خود از او کمک بخواهی

 2. mhd
  ۲ دی ۱۳۸۵ در ۱۱:۳۴ | #2

  اگر کسی شما را انگونه که می خواهید دوست ندارد بدان معنا نیست که با تمام وجود شما را دوست ندارد

 3. ۶ دی ۱۳۸۵ در ۱۲:۳۹ | #3

  میخواستم دنیا را عوض کنم/ودنیا عوض شد اما کار من نبود/میخواستم انسان را دگرگون کنم …و انسانها دگرگون شدند اما نه آنگونه که من میخواستم/ و حالا دیگر فقط میخواهم تو را /همان گونه که بودی نگه دارم /بی هیچ تغییری /پیچیده در رویاهای کاغذی ام/و تو..میدانم ..عوض نخواهی شد/همان گونه که بودی /گریز پا/پر طغیان و تغیر/ویران گر/رودخانه ی آتش (شهاب مقربین)

 1. بدون بازتاب