خانه > غیرفنی > رسیدن

رسیدن

شعور یک گیاه، در وسط زمستان، از تابستان گذشته نمی آید، از بهاری می آید که فرا می رسد. گیاه به روزهایی که رفته، نمی اندیشد، به روز های می اندیشد که می آید. اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد، چرا ما انسانها باور نداریم که روزی خواهیم توانست به هر آن چه می خواهیم، دست یابیم؟

نامه های عاشقانه یک پیامبر

جبران خلیل جبران

ما می توانیم، چو نکه ما می توانیم.

 

Categories: غیرفنی Tags:
  1. ۷ خرداد ۱۳۸۶ در ۱۷:۳۵ | #1

    لزوما قرار نیست برسیمولی این معنی اش این نیست که تواناییش رو هم نداریمبا تلاش میشه رسید ولی با یقین خالی … نمیشه

  1. بدون بازتاب