خانه > غیرفنی > زندگی

زندگی

پس اینها همه اسمش زندگی است:

دلتنگی ها، دل خوشی ها، ثانیه ها، دقیقه ها

حتی اگر تعداد شان به دو برابر آن رقمی که برایت نوشتم برسد

ما زنده ایم جون بیداریم

ما زنده ایم چون می خوابیم

و رستگار و سعادتمندیم،

زیرا هنوز بر گستره ویرانه های وجودمان پانشینی

برای گنجشک عشق باقی گذاشته ایم.

 حسین پناهی

Categories: غیرفنی Tags: