خانه > غیرفنی > حقیقت

حقیقت

ادموند هیلاری اولین مردی بود که اورست، بلندترین قله جهان را فتح کرد. این عمل او با تاج گذاری ملکه الیزابت همراه بود و هیلاری، فتح خود را به او تقدیم کرد و به جایش، لقب سر گرفت.

سال قبل هم هیلاری کوشیده بود صعود کند، اما موفق نشده بود. با این وجود، انگلیسی ها متوجه تلاش او شدند و از او خواستند برای مردم سخنرانی کند.

هیلاری مشکلاتش را به مردم گفت، و پس از تشویق حاضران، گفت که احساس ناکامی و ناتوانی می کند. اما بعد، ناگهان میگرفون را رها کرد، به تابلویی که مسیر حرکتش را مشخص می کرد، نزدیگ شد و فریاد زد:

- ” کوه اورست، بار اول بر من پیروز شدی! اما سال دیگر تو را شکست می دهم، و دلیلش ساده است: تو دیگر به اوج ارتفاعت رسیده ای، اما من تازه دارم رشد می کنم!”

Categories: غیرفنی Tags:
  1. ۱۱ خرداد ۱۳۸۷ در ۱۷:۱۰ | #1

    آقا بهروز:۱٫ ممنون از حسن توجه نسبت به وبلاگ من.۲٫ ماه هاست که مطالب وبلاگت را دنبال می کنم. رویکرد و دیدت نسبت به نرم افزار جالب توجه است. خصوصا در مورد مطالب ارایه شده در مورد الگوهای طراحی که با یک مثال ملموس آغاز شده و به توضیح فنی تر در مورد آن الگو به پایان می رسد. خسته نباشی و همیشه وبلاگت زنده باشد!علی نوبر

  1. بدون بازتاب