خانه > غیرفنی > هجرت و حافظه

هجرت و حافظه

همیشه به دنبال دلیلی هستیم تا کسی را دوست بداریم، به یادش بیافتیم و…. و دوباره من دلیلی دارم تا به یاد کسی بیافتم  که کسی بود، نه بخاطر اینکه اسمش دکتر علی شریعتی بود بلکه بخاطر اینکه در کلامش و تفکرش می توان زیبایی را دید و حس کرد.

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
ستایش کردم ، گفتند خرافات است
عاشق شدم ، گفتند دروغ است
گریستم ، گفتند بهانه است
خندیدم ، گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !

Categories: غیرفنی Tags: