خانه > غیرفنی > کارآفرین کیست و ویژگیهای آن…

کارآفرین کیست و ویژگیهای آن…

کارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است . کارآفرینی فرزند ایده های تجاری جدید است و همواره در سیمای کسب و کارهای نو تجلی می کند . اما شکفتن ایده های نو ، اغلب نیازمند استفاده از تکنولوژی های جدید است و اصطلاحا به کارآفرینی تکنولوژیک منجر می شود . در آستانه هزاره سوم میلادی فرآیند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب از عمده ترین جریانهای حاکم بر حیات بشری و از مهمترین مشخصات بارز آن به شمار می رود و فرآیند کارآفرینی و خلاقیت که اساس و بستر ساز تغییر و تحول و دگرگونی است در این خصوص نقش بسیار بنیادین و تعیین کنننده ای ایفا میکند . افراد و جوامعی که نتوانند خود را با ایام تحولات پرشتاب همگام کنند دچار حالت ایستایی و سکون شده بی شک در آینده حضور فعالی نخواهد داشت .لذاما باید با علم کامل به اینکه بزرگترین سرمایه انسان جهان است و بزرگترین سرمایه انسان وقت اوست ، از وقت خود نهایت استفاده را در جهت ابداعات ، اختراعات ، نوآوری و خلاقیت استفاده نموده و کسب و کار خود را به شکوفایی و به سیر صعودی سوق دهیم.

کارآفرین کیست ؟ کارآفرین کسی است که منابع لازم را برای شروع و یا رشد یک کسب و کار جدید بسیج میکند  و یا در جهت کاربردی و تجاری کردن ایده و فکر خود  و یا ایده دیگران تلاش میکند و بر نوآوری و توسعه فرآیند ، ارائه محصول ، خدمات  و یا روشهای جدید متمرکز میکند.

کارآفرینان در عمل چه کاری را انجام می دهند ؟

از موقعیتهای محیط آگاه می شوند .

 1. برای استفاده از این موقعیتها خود را در خطر می اندازند .
 2. برای انجام کار سرمایه تولید می کنند .
 3. کارآفرین نو آوری دارد .
 4. کار و تولید را نظم می بخشد.
 5. تصمیم میگیرد.
 6. برای آینده برنامه ریزی میکند.
 7. محصولات و تولیدات خود را با سود می فروشد.( به دنبال منافع مادی هستند).

مفهوم واژه کارآفرینی  چیست ؟به معنای متعهد شدن است ، کارآفرین کسی است که  متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل کند.

کارآفرینی چیست ؟ فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد ، کارآفرینی عبارتست از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها کارآفرینی یعنی آگاهی از فرصتهای سود آور و کشف شده.

اهمیت و نقش کارآفرینی ؟ مطالعات نشان می دهد که از نظر برخی از اقتصاددانها و صاحب نظرها و دانشمندان مدیریت ، موتور حرکت و رشد اقتصاد یک جامعه کارآفرینان هستند که در محیطی رقابتی و در شرایط عدم تعادل جامعه را به حرکت در می آورند و توسعه می بخشند . کلید موفقیت کارآفرینی ، یافتن روشهای خلاقانه ای است که با بکارگیری تکنولوژی جدید یا  بازاریابی  بهتر ، سریعتر و کم هزینه تر کالاهای جدید ، خواسته های بشری را به نحو احسن برآورده می سازند . این به معنای تولید کالای موجود با هزینه های کمتر یا ارتقا کیفیت آنها و یا به معنای ایجاد  بازارهایی برای کالاهای کاملا جدید است . اهمیت کارآفرینی از نظر ایجاد اشتعال مترادف ایجاد اشتغال نیست . کارآفرینی در واقع فرآیند ایجاد و تاسیس کسب و کار و یا سازمان  جدید است ، اما یکی از اثرات قابل توجه آن ایجاد اشتغال است .

نقش و ویژگیهای کارآفرینان در جامعه :  کارآفرینان به عنوان موتور توسعه اقتصادی ، نقشها و ویژگیهای مختلف و متنوعی را در جامعه ایفا می کنند که هر یک از اهمیت و ویژگیهایی برخوردار است . از طرفی هر کارآفرین بالقوه یا بالفعل ، به یک نسبت از این ویژگیها و قابلیتها برخوردار نیستند .

 مهمترین  ویژگیها و نقشهای  کارآفرینان  : نوآوری ، خلاقیت ، مخاطره پذیری ، اعتماد به نفس ، دانش فنی ، استقلال ، هدفگرا ، مرکز کنترل داخلی ، عکس العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع  ، توانایی به ایجاد ارتباط و تمایل به مسئولیت پذیری .

نقش و آثار کارآفرینان در جامعه :  عامل اشتغال زدایی ، عامل ترغیب و تشویق سرمایه گذاری ، عامل تعادل در اقتصادهای پویا ، عامل تحول و تجدید حیات ملی ومحلی ، عامل تولید همانند زمین ، نیروی کار و سرمایه ، عامل سامان دهی و سازماندهی  منابع و استفاده اثربخش از آنها ، عامل انتقال تکنولوژی ، عامل شناخت ، ایجاد و گسترش بازارهای جدید ، عامل نوآوری و روان کننده تغییر ، عامل کاهش بوروکراسی اداری ، عامل تحریک و تشویق حس رقابت ، عامل یکپارچگی و ارتباط بازارها می باشند .

سه وظیفه اساسی همه کارآفرینان موفق از نظر کی یولوف چیست ؟ ۱- نوآوری (کارآفرینان باید فرصتهای تجاری ناشی از تغییرات در تقاضا و فناوری جدید را شناسایی کند ) . ۲- سرمایه گذاری (توانایی و تمایل به یافتن و فراهم کردن سرمایه مخاطره آمیز برای یک شرکت ) . ۳- مدیریت ( هنگامی که شرکت تایید شده است ).

تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی کارآفرینی : خلق ارزش و ارزش آفرینی در جامعه از تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی کارآفرین است و به محض نهادینه شدن فرهنگ کارآفرینی در جامعه  به جای تمرکز  بر اشتغال و اشتغالزایی به ابتکارزایی توجه می شود تا بستری برای فرصت طلبان اقتصادی به نام کارآفرینان  مهیا نشود ( خلق ارزش و ارزش آفرینی و ابتکار زایی از تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی کارآفرین است  ) .

وظایف هشتگانه کارآفرین چیست ؟  1- از موقعیتهای محیط آگاه می شود . ۲- برای استفاده از این موقعیتها خود را به خطر می اندازند . ۳- برای کار سرمایه گذاری می کند . ۴ – نو آوریها را معرفی می کند . ۵ – کارو تولید را نظم می بخشد . ۶ – تصمیم می گیرد . ۷- برای آینده برنامه ریزی می کند . ۸- محصولات خود را با سود می فروشد .

ضرورت کارآفرینی در شرکتها و سازمانها چیست ؟ امروزه بسیاری از شرکتها به لزوم کارآفرینی شرکتی پی برده اند . در واقع این گونه گرایش در استراتژی . در پاسخ به سه نیازی است که بر شرکتها تحمیل گردیده است .۱ – افزایش سریع رقبای جدید ۲ – ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکتها ۳ – خروج بهترین نیروهای شرکتها و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل .

رویکردهای رفتاری کارآفرینی چیست ؟ برخلاف رویکرد  روانشناختی که بر ویژگیهای شخصی فرد تاکید دارد ، رویکرد رفتاری بر فعالیتهای کارآفرین تاکید دارد . در این دیدگاه ویژگیهای شخصیتی کارآفرین تابع اصول رویکرد رفتاری و به دنبال یافتن به این سوال می باشد که چگونه یک شرکت نوپا به وجود می آید ، تاسیس و ایجاد یک شرکت نوپا ، فرآیند پیچیده ای  است که از عوامل زیادی تاثیر می پذیرد ، کارآفرین کسی نیست که به طور ثابت وجود خارجی داشته باشد بلکه کارآفرین نقشی است که افراد به منظور ایجاد شرکتهای نوپا به عهده می گیرد و علاوه بر ویژگیهای شخصیتی در این دیدگاه طیف وسیع دیگری از ویژگیهایی همچون سن ، تحصیلات ، خانواده ، کودکی و عوامل تجربی همچون پذیرش الگوی نقش ، نارضایتی شغلی ، اخراج از کار نیز مورد توجه قرار می گیرد .

انگیزه پیشرفت کارآفرینان چیست ؟ اساسا نیاز به پیشرفت بستگی به کنش و واکنش شخصیت و محیط بلافصل دارد ، معمولا افرادی که نیاز به پیشرفتشان کمتر از شکستشان باشد از پذیرش مسئولیت اجتناب می کنند و از قرار گرفتن در وضعیتهای رقابتی و سنجشی ( مسابقه ، برد و باخت ) می پرهیزند به همین ترتیب کارهایی را انتخاب می کنند که با ریسک خیلی بالایی همراهند یا اصلا ریسکی ندارند . در حالی که کارآفرینان کارهایی را انتخاب می کنند که دارای سختی و ریسک متوسط باشد . شیوه مکللند در مورد انگیزش پیشرفت از این عقیده نسبتا پیش پا افتاده نشات می گیرد که عده ای از مردم از کسب موفقیت شاد می شوند یا مایلند خوب کار کنند یا اینکه بهترین باشند ، این موارد تا بحال اساس تحقیقات در مورد نیاز به پیشرفت بوده است ، مکللند به مرور گرایش یافت تا پیامدهای اجتماعی وجود تعداد زیادی از افراد را بررسی کند که میل به پیشی گرفتن بر پیشرفتهای پیشین ، منبع لذت و شادی آنهاست . تحقیقات مکللند نشان می دهد که افراد واجد نیاز به پیشرفت بالا در محیطهایی پرورش یافته اند که از آنها انتظار کفایت و لیاقت بیشتری بوده است ، در سنین پایین به آنها استقلال داده اند تا سلطه گرایی پدری اندکی داشته اند و از سلطه گری مادری عاری بوده اند.

تاثیرات کارآفرینی بررشد و توسعه اقتصادی چگونه می باشد ؟ ۱- موجب ایجاد اشتغال در جامعه می شود . ۲- موجب توزیع متناسب در آمد می شود  و بحرانهای اجتماعی را آرامش می بخشد . ۳- کیفیت زندگی را بهبود می بخشد . ۴- موجب بهره وری و استفاده بهینه از منابع موجود و فعال شدن آنها در راستای بهره وری ملی می شود .. ۵- موجب سود اجتماعی و اقتصادی در جامعه می شود .

 

 

Categories: غیرفنی Tags:
 1. ۲۷ مرداد ۱۳۸۷ در ۰۲:۱۱ | #1

  سلامعجب وب توپی داری . خیلی باحال بود . به خصوص این آخرین مطلبی که نوشتی بودی . من همیشه به وبت سر میزدم ولی متاسفانه این اولین باری است که دارم نظر میدم . به هر حال حتما به وبسایت ما سر بزن هر روز با بیش از ۲۰ خبر درباره پرسپولیس به روز می کنمش . اینم آدرس وبسایتمون http://www.FCPerspolis.Infoدر ضمن اگه می خواهی تبادل لینک کنیم ابتدا وبسایتمون رو با فقط با نام «..:: FC Perspolis ::..»لینک کن ، بعدشم تو بخش نظرات وب سایتمون بگو تا با اسمی که می خواهید لینکتون کنیم .در ضمن نظر یادت نره ها خداحافظ

 2. ۲ شهریور ۱۳۸۷ در ۰۰:۴۸ | #2

  وبلاگ خوبی داری خیلی ممنون از زحماتت وقت کردی به سایت منم سر بزن http://www.soft30t.com http://www.choogh.com

 3. ۲ شهریور ۱۳۸۷ در ۱۱:۲۵ | #3

  خیلی خوبه . خسته نباشید

 1. بدون بازتاب