خانه > غیرفنی > فعل یا اسم

فعل یا اسم

تمام تاکید من نه بر اسم ها که بر افعال است.

تا می توانی از اسم ها حذر کن،

اینکار در زبان امکان پذیر نیست، ولی در عرصه زندگی می توانی،

چون زندگی خود یک فعل است.

زندگی یک اسم نیست، واقعا “زندگی کردن” است و نه “زندگی”.

عشق نیست، عشق ورزیدن است.

پیوند نیست، پیوند یافتن است.

ترانه نیست، ترانه خواندن است.

رقص نیست، رقصیدن است.

Categories: غیرفنی Tags:
  1. ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ در ۲۲:۴۵ | #1

    موافقم.دنباله یه مقاله مهندسی نرم افزار می گشتم رسیدم اینجا!اما از دیدنتون خوشحالم.

  1. بدون بازتاب